Hvordan bruker vi Escape Box?

Escape Box-arrangementer

Hver boks inneholder oppgaver som kan løses rundt et bord
Fra 4 -200 deltakere (1-50 bokser)

Escape Box er spillbasert undervisning i grupper.  Hver gruppe har tre-fem deltakere.  Det kan være inntil 50 grupper i det samme lokalet.  Gruppene får en introduksjon til spilleomgangen av en spillvert og forbereder seg til å spille.  Når klarsignalet blir gitt kan alle gruppene starte med oppgavene.

Oppgavene er både muntlige og skriftlige.  En løst oppgave gir en kode eller et tall som vil kunne åpne en hengelås.  Åpnede låser leder til nye oppgaver og fører deltakerne nærmere sluttmålet.  Det gjelder er å løse alle oppgavene og åpne alle låsene innen tidsfristen som kan være fra 20 til 60 minutter.

Når gruppa ikke kommer videre kan den be spillverten om hint.