Pedagogisk bruk av Escape Room

«Escape room – kompetanser for det 21. århundret» er et kurs i pedagogisk bruk av escape room

Daglig leder i Camelot, Eric Torsøe, holder dette kurset gjennom kursarrangøren Bro AOF.  Her er den fulle kursbeskrivelsen på deres hjemmesider:

Målgrupper: Grunnskole, Videregående skole, Voksenopplæring

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe mennesker blir stengt inne i et rom der de må løse forskjellige oppgaver for å kunne komme seg ut innen en tidsfrist (vanligvis 60 minutter). I rommet er det et mylder av ledetråder, som gruppen må sette sammen. Det er kasser og bokser låst med kodelåser med nye ledetråder, som i et spill.

Kompetanser for det 21. århundret – kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning – får praktisk anvendelse i et escape room, og de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen egner seg godt som utgangspunkt for oppgavene. Escape room kan også knyttes mot det som heter Fenomenbasert læring og undervisning.

Elever og ansatte kan jobbe praktisk og teoretisk sammen med å lage escape rooms. For elevene er dette trening i entreprenørskap, sosiale og faglige ferdigheter, kreativitet og produksjon av materiell. Elevstemmen blir hørt og det de lager blir synlig. Dette er spennende, utfordrende og motiverende. For kollegiet er dette profesjonsutvikling gjennom utviklingsarbeid, som fører til læring og forbedret praksis.

Kursinnhold:

  • Hva er escape room?
  • Målgrupper og kompetansemål
  • Idédugnad på tema og design
  • Hva trenger du?
  • Escape box
  • Fenomenbasert læring og undervisning

Det blir praktiske øvelser på hvordan ulike typer oppgaver blir brukt i escape rooms.